Бизнес Новини

Ситуацията на американските капиталови пазари към 16.12.08

Бърнард Мадоф! Още през уикенда изплуваха на повърхността измамите на бившия председател на Nasdaq, който чрез своята инвестиционна комапния Madoff Investment Securities, респ. чрез хедж фондовете на тази компания е измамил финансови институции за невероятните…