Какво казва facebook профилът на вашата фирма?

Отдавна чета за ползите от социалните мрежи в маркетинга. Пак си признавам, че и до днес нямам личен профил във facebook въпреки многобройните покани от мои приятели и познати. Като маркетьор все още не се осмелявам да регистрирам фирмен facebook профил…Въпреки, че сериозно го обмисляме за тази година.

От връзка на връзка, прелитайки като пчела в цветно поле, днес попаднах в профила на една позната фирма. И въпреки, че профилът се поддържа неотдавна, тоест не е имало много време за грешни ходове, се притесних от това, което прочетох и видях там. Защо?

За какво служи фирменият профил във facebook?

Според мен има тотална неяснота. Колкото и да са симпатични хората в една фирма, колкото и добри приятели да са те в неформална среда, фирменият facebook профил е пространство, което трябва да се използва за фирмени цели. А не за обмяна на лични снимки, закачки и вицове между служителите на фирмата.

Целта да имате фирмен профил във facebook е да общувате с настоящите и потенциалните си клиенти. Да ги информирате кратичко и смислено за нови събития, проекти, продукти и постижения на фирмата. Да създадете една общност от клиенти и служители, които си имат доверие.

А доверието се поражда не от леко пийнали, широко усмихнати и разгърдени служители на плажа или на новогодишното парти. Клиентите също са хора, но те не обичат да гледат как техният доставчик пилее собтсвените им пари по време на криза.

Кой фирмен служител поддържа вашия facebook профил?

Профилът на фирмата във facebook казва това, което казват и мислят хората, които го поддържат.

На кого сте оказали доверието и честта да представлява фирмата ви в социалните мрежи? Сигурни ли сте в компетентността и грамотността на този човек? Има ли той чувство за мярка, умее ли да вдъхва доверие, да бъде целенасочен, да общува с хората? Или използва пълноценно времето за списване на facebook профила на фирмата, за да се образова или развлича в интернет? Още по-лошо – само собственото си време ли губи или и времето на други служители?

Бизнес мениджъри, моля ви, поглеждайте от време на време какво правят служителите ви във фирмения facebook профил.

Скоро чух, че някаква шведска служителка е уволнена заради това, че част от работното си време прекарва във facebook. Ако се е забавлявала с фирмения профил, аз честно казано, разбирам нейните работодатели. А вие?

Кои са вашите фирмени приятели във facebook?

Пак става въпрос за въпросния фирмен профил, който ме изуми. Първо, броят на приятелите беше по-малък от този на служителите. От приятелите 70% бяха служители.

Аз лично не смятам, че служителите в една фирма, която естествено разполага със собствена локална мрежа и интранет приложения, и които работят в един и същи офис, имат нужда да си обменят шеги, закачки и снимки през фирмения facebook.

От друга страна, не можем да гарантираме, че и другите свързани към facebook профила на фирмата, използват социалните мрежи за бизнес цели или поне, че използват социалните мрежи грамотно и културно.

Всеки, попаднал във вашия профил, вероятно ще се изкуши да надникне в списъка на фирмените приятели. Кои са те и какво са споделяли в социалната мрежа, неминуемо ще говори и за това каква е вашата фирма, какви са вашите служители и колко всеотдайно и ефективно използват работното си време.

Може би ще ме помислите за страхлива и старомодна. Но ако ми покажете как да се справя с тези проблеми така, че да имам бизнес ефект от присъствието на фирмата в социалните мрежи, ще ви призная за експерти!