Къде в България да учим маркетинг?

Въпрос на моя позната ме провокира да направя това Интернет търсене. Оказа се лесно да откриеш къде в България може да се изучава маркетинг, но не и толкова лесно да решиш къде точно си заслужава да направиш това.

Къде да следваме маркетинг у нас?

Няколко висши училища са публикували на Интернет страниците по-дълга или по-кратка информация за специалност “Маркетинг”:

За моя най-голяма изненада, най-старият университет в България СУ “Кл.Охридски” (в което е имала удоволствието да се дипломира и моята скромна персона) в лицето на Стопанския си факултет, няма отделна специалност “маркетинг”. Това подценяване на значението за маркетинга като дисциплина, имаща нещо общо с управлението на бизнеса, е направо озадачаващо. Още повече, че ако говорим за стопанско управление в по-широк смисъл (макроикономика, управление на държавни организации), то отдавна в чужбина се прилагат маркетингови стратегии и подходи както в държавния и общинския сектор, така и в неправителствените организации – асоциации, партии… Но на кого ли у нас му пука за това? Ние ще управляваме, без да имаме кадри по маркетинг, защото те само създават грижи…

Чух много добри думи и за Нов Български Университет, но не можех да намеря нищо за специалността “маркетинг” на техния Интернет сайт.

Другата ми голяма изненада е, че някои от университетите са си направили труда да информират подробно бъдещите студенти за размера и начина на заплащане на учебните такси,  но не и за това какво ще изучават в специалност “маркетинг”. Може би пазят тайна заради безспорно немалката конкуренция.

Така че не е лесно да се вземе добро решение на базата на информацията, съществуваща в Интернет.

В кой университет е най-добре да учим маркетинг?

В Университета за национално и световно стопанство – София – трябва да си приготвите 130 лева за семестър, ако сте бакалавър и 900 лева за магистър и нямате грижа – добре сте дошли в катедра “Маркетинг и стратегическо планиране” на катедра “Управление и администрация”. При добро стечение на обстоятелствата и наблягане на ученето за 4 семестъра ставате бакалавър по маркетинг. По време на следването се набляга на теорията. Ще изучавате: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически анализи и прогнози, икономическа статистика и др. Трудно е да се разбере в каква степен се усвояват, но се полагат основите по продуктова политика, ценова политика, комуникационна политика (имат се предвид интегрираните маркетингови комуникации), дистрибуционна политика, маркетинг на интелектуални продукти, управление на продажбите, моделиране в маркетинга, конкурентни стратегии, маркетинг в интернет, директен маркетинг и др. Който иска да продължи да учи маркетинг в УНСС, може да започне и магистратура. Разликата? Получава се “профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен”. Кои са конкретните сфери, остава неясно. Магистратурата продължава от 2 до 4 семестъра. Има редовна и задочна форма на обучение, но лично на мен не ми стана много ясно как точно се обучават задочниците.

В Стопанска академия – Свищов – също се обучават бакалаври и магистри по маркетинг. Там са си направили труда да публикуват цялата учебна програма на специалността, включително кой семестър какво се изучава и какви кредити носи всяка дисциплина. Самата програма също прави много добро впечатление – включва базовите знания, необходими на всеки маркетьор  – макро- и микро-икономика, математика, статистика, финанси и счетоводство , има добър баланс между стратегии и тактики, както и дисциплини, фокусирани в конкретни приложни области – маркетинг на финансовите услуги, политически маркетинг, маркетинг в туризма, маркетинг на нестопанските организации… Включени са съвременни курсове като управление на проекти, data mining, мултимедии и анимация. Можете да видите бъдещите си преподаватели и какви учебници ще използвате в процеса на обучение, дори и ако решите да се занимавате с научна работа, какви са темите, по които катедрата работи в момента! Поздравления за Стопанска академия в Свищов!

На сайта на Икономическия университет във Варна има цялата необходима информация за специалност маркетинг, без да е толкова подробна. Можете да видите какво ще изучавате, кой ще ви преподава и как да се свържете с бъдещите си преподаватели за допълнителни въпроси и информация. Полезна статистика за броя на студентите, изучаващи маркетинг в ИУ Варна – оказва се, че от година на година все повече нараства интересът към специалността. Чакаме с нетърпение новите колеги!

Бакалавър или магистър по специалността “маркетинг” можете да станете и в Пловдивския Университет „П.Хилендсарски”, включително и във филиала му в Смолян. Има както редовна, така и задочна форма на обучение. Годишната такса е 260 лв. за редовните и 180 лева за задочните студенти в степен “бакалавър”! За магистрите семестриалната такса е доста по-висока. На Интернет страницата има публикувана подробната учебна програма. Темите ми се струват с леко учебникарска формулировка, но това е мое лично мнение, може и да са добри. Не става ясно кои са преподавателите.

Давам ви информация само за тези университети – традиционните места, където се изучават бизнес дисциплини, само държавните университети.

В заключение, не съм впечатлена от начина, по който университетите комуникират през Интернет. Много остарял дизайн на страниците, не особено лесна навигация, за информационната стойност да не говорим. Ако тези университети искат да привлекат стойностни млади хора, а не просто плащачи на такси, следва да се потрудят малко повече. Още повече, че става въпрос за звената им, които работят в областта на маркетинга.

Ако можете да препоръчате друго висше училище, предлагащо качествено обучение по маркетинг, с радост ще го включа тук.