Маркетингът на новото време

Промяната се осъществява с ускоряващо темпо, днес не е като вчера, а утре ще бъде различно от днес. Глобализацията, технологичният напредък и дерегулацията предлагат безкрайни възможности.

Развитието на технологиите в наши дни, даде възможност да се създадат онлайн магазини, да се извършват онлайн услуги и да имате бърза, обратна връзка от вашите клиенти. И така се роди дигиталния маркетинг.

Кое избирате – традиционния или дигитален маркетинг? В този случай не говорим за война, тези две концепции взаимно се сработват.

Но с какво дигиталният маркетинг е малко по-добър от традиционния?

  • дава шанс на креативността и новаторството. Бъди креативен и ще успееш!
  • дава шанс да направите по-ефективни и здрави връки с клиентите;
  • не е важен бюджета, важна е идеята;
  • поддържане на онлайн репутация;
  • поддържане на лоялността;
  • по-лесно идентифициране на потенциалните клиенти.

Да бъдеш лидер в интернет пространството не е лесно.

Запомнете, че великите лидери не се фокусират върху популярността.

Бъдете източник на нова информация, услуга или нов продукт.

Покажете страстта, както Стив Джобс говореше за всеки продукт на Apple.

Покажете, че сте истински, а не фалшиви. Ако чрез социалната мрежа имате връзка с вашите клиенти, покажете как “говори вашата компания” и че тя е създадена благодарение на тях.

Вдъхновявайте!

Не бъдете последователи, бъдете откриватели!

Не се страхувайте да експериментирате, дигиталния маркетинг е нова концепция, която се разработва и със сигурност има още неоткрити възможности.

Създайте социална кампания, ангажирайте съзнанието на клиентите ви с вашият бранд. Търсете нов начин за спечелване на нови клиенти чрез стимули и оферти.

Забравете за старите правила.

Harley-Davidson е пример за компания, нарушила всички правила на маркетинга. Вместо да предприемат скъпи, маркетингови проучвания, те организират клубове на купувача, изпозват творчески PR и се съсредоточават върху спечелване на лоялността на клиентите в дългосрочен план.

Не се страхувайте да нарушавате правила, може би точно там ви е силата?