За колко време можем да овладеем хватките на НЛП?

Препоръчвам ви книгата “Нерво-лингвистично програмиране за 21 дена” на Хари Алдер и Берил Хедър. В нея синтезирано са изложени основни елементи или както аз ги наричам – хватки – на нерво-лингвистичното програмиране. Ако се нуждаете от съвети какво да направите, за да подобрите самочувствието си като маркетьор, начина си на комуникация с клиенти и партньори и най-важното – резултатността си, вие вече сте потенциален читател на тази книга!

Тъй като тази книга беше първото ми четиво по въпросите на нерво-лингвистичното програмиране, аз си признавам, че въпреки заглавието, 21 дни не ми стигнаха за да осмисля същността на НЛП, да премисля как мога да прилагам НЛП подходите в ежедневието си на маркетьор и кои от тях наистина ми пасват, така че да не насилвам себе си и да не се чувствам некомфортно, докато ги практикувам. Дано при вас да не е така.

Ще обобщя съвсем накратко какво научих от книгата:

Постигане на цели

За да можем да работим ефективно върху постигането на своите цели, много важно е какви цели си поставяме. Нали помните от маркетинг учебниците – целите трябва да бъдат SMART.

Нещо подобно препоръчва и НЛП – целите ви трябва да са конкретни, реалистични и формулирани позитивно.Последното е много важно. Кажете си “Искам да успея” вместо “Не трябва да се провалям”. Поставете си за цел да печелите, а не да намалявате загубите.

За да постигнете своите цели, е важно както да ги обмислите в детайли и да си представите какво ще се промени в живота ви когато ги постигнете, така и да работите ежедневно върху тях. НЛП препоръчва непрекъснато да прилагате следния жизнен цикъл на работа върху целите си:

  • Стъпка 1 “Набележете си цел”,
  • Стъпка 2 “Направете нещо”,
  • Стъпка 3 “Забележете какво се случва”,
  • Стъпка 4 “Сменяйте тактиката, докато не получите желания резултат”.

Изглежда толкова лесно, че се питаме дали е трябвало да се появи НЛП, за да го осъзнаем?

Уеднаквяване и повеждане

Хората харесват себеподобните си. Усещането на еднаквост и близост със събеседника е много важно условие за да го приемем и да общуваме приятно и ефективно. Това е валидно и за бизнес комуникациите.

НЛП разглежда следните нива на постигане на разбирателство между хората:

  • Жестове
  • Глас – сила, тембър, темпо
  • Език – използвани думи и термини
  • Начин на мислене – ценности, убеждения
  • Начин на преживяване
  • Дишане

Твърди се, че ако двама души постигат високо ниво на хармонизация на повечето от нивата, тогава те имат ефективна комуникация. Ако искате идеите ви, предложенията и офертите ви да се приемат от другата страна, трябва да се стремите да посгигнете разбирателство със събеседника си на колкото се може повече нива!

В началото ми се стори, че подобно твърдение е оспоримо. Та нали всички познаваме хора, които се влюбват в противоположностите си. Такива двойки обаче имат толкова трудно съжителство, че често се разделят!

Другото интересно твърдение е, че за да приемe другата страна позицията ни, ние трябва да сме постигнали добро уеднаквяване и тогава можем да поведем взаимоотношенията ни и да успеем да убедим другия в нашата правота. Това все още си остава висше изкуство за мен!

Използване на e-Prime

e-Prime e начин на изразяване, при който се стремим да използваме възможно най-малко глагола “съм” във всичките му граматични форми. Обяснението защо е-Prime прави комуникацията по-успешна, ми се видя доста завъртяно.

Но практически ми беше много лесно да приема това твърдение. Всички си спомняме вероятно колко сме се съпротивлявали на учителите, които ни викаха по време на час и ни обвиняваха, че сме глупави и шумни. Помислете си също дали ще се почувствате по един и същ начин, ако ви кажат “Ти си луд” или “Изглежда, че нещо силно те тревожи”.

Използване на метафори

Едно време в училище ни учеха, че метафорите или иносказанията, са типични за литературния, а не за говоримия език. НЛП ни казва, че ако искаме да сме успешни  не само в писаното слово, но и в комуникациите си, трябва да се научим да използваме повече метафори!

Рамки

Рамките представляват заучени или внушени модели на мислене и поведение. Човекът е мързeлив и често следва в определени ситуации определени модели или рамки, които го карат да се чувства по точно определен начин. Рамката може да бъде бурна радост в края на учебната година или пък потъване в тъга когато гаджето ни напусне.

Ако сменим рамката, ние можем да сменим не само начина, по който се чувстваме, но и начина, по който ще постъпваме занапред. Чрез смяната на гледната точка към дадена ситуация, на начина на тълкуване или реагиране ние имаме възможност да влияем върху ситуацията. Новите рамки ни позволяват да изпробваме начини за постигане на целите си и да правим всичко възможно, за да бъдем успешни.

Например – не върви даден маркетингов подход и ръководството на фирмата мърмори, че резултатите са ниски. Вместо да се чувстваме неуспешни и виновни, търсим по-успешен път към сърцето на клиента. Ако разработваме даден клиент месеци наред и не се стига до развитие, а непрекъснато иска от нас допълнителна информация и отстъпки, не е ли по-добре да преминем напред и да се фокусираме върху развитието на отношенията с други фирми, вместо да изразходваме енергията си безперспективно?

Поставяне на котви

Котвите са фактори, които задействат рамки. Нещо като катализаторите в химичните реакции  Типичен пример – звънът на камбана в училище говори за началото на учебната година. Умението да поставяме котви може значително да облегчи маркетинговите ни комуникации и да ни помогне да сме успешни.

Например символите, думите и цветовете, с които се асоциира фирмата, могат да внушават определени усещания у клиентите. В този смисъл червеното в логото символизира сила и активност, оранжевото – иновативност, синьото – тежест и стабилност, зеленото – връзка с природата…

Друга котва можем да хвърлим като включим едно фраза с обяснение какво прави фирмата във фирмените визитки и всички официални документи  – “Ние продаваме бизнес книги” или “Чуждоезиково обучение за деца”. Колкото повече хора го видят, толкова повече хора ще запомнят какво продавате.

Подобни и даже още по-полезни идеи ще ви хрумнат от книгата “Нерво-лингвистично програмиране за 21 дена”. Ако сте я чели, ще се радвам да споделите мнението си в Global Markets!