On Page Оптимизация (вътрешна SEO оптимизация)

6 Работещи съвета при On Page оптимизация (Вътрешна оптимизация)

Всяка стратегия за SEO оптимизация е фокусирана върху подобряването на позициите, повишаване на релевантния трафик, повишаване на продажбите и изграждане на доверие в бранда. За целта SEO оптимизаторите създават предпоставки, чрез които Google да хареса онлайн магазина. Факторите включени в алгоритъма на търсачките (Google за България) могат да бъдат разделени на две категории – on page Оптимизация (вътрешна) и Off Page Оптимизация (външна)

Защо вътрешната оптимизацияе важна ?

Вътрешната оптимизация включва всички елементи, включително техническата част, върху които имате пълен контрол. Чрез правилна SEO оптимизация вие може да влияете положително на всички технически фактор и качеството на съдържанието на вашия сайт. Чрез създаването на правилна стратегия за on page Оптимизация, шанса за добри резултати, след реализирането и на линк билдинг стратегията се увеличават многократно.

Какво включва   On Page оптимизацията?

 • Формиране на H2 – H6 структура на текста
 • Разписване на H1  заглавия
 • Разписване на title  заглавия за основните страници страниците
 • Имплементиране на формули за автоматично генериране на title заглавия
 • Разписване на meta description  за основните категории
 • Оптимизация на изображенията (alt и title текстове)
 • SEO оптимизирани url адреси
 • Семантично обогатяване на текстовете
 • Breadcrumbs (хлебни трохички)
 • Генериране и оптимизиране на robots.txt файл
 • Оптимизация на   sitemap.xml файла
 • Създаване на структура за вътрешно налинкване
 • Създаване на sitemap.html за потребителите

Нека сега да се насочим към съветите, които биха дали положителен ефект върху вашия проект.

Съвети за вътрешна оптимизация (On Page)

Title заглавия

Включете основните и транзакционните (думи свързани с цена) във вашите заглавия на страниците. Имайте в предвид, че максималната дължина, която се визуализира е около 70 символа.

Добра практика, с цел повишаване на CTR-a, е добавянето на открояващи се думи и числа (2020, 7 съвета, Работещи практика и т.н.)

Meta Description

Включването на маркетинговите предимства като срок за доставка и право на връщане ще повиши вашия CTR на страницата, което би довело до по-висок релевантен трафик. С цел открояване на вашия резултат в Google може да включите допълнителни символи и емотиконки. Препоръчителната дължина за мета описанията е между 120 и 140 символа.

H2-H6 структура

Създайте четима и добре оформена структура на вашия текст, постарайте се да включите максимално основните ключови думи (без да прекалявате). Помнете, че пишете за потребителя

Alt текстове на изображенията

Включете описателни alt текстове на вашите изображения, по възможност, включващи ключовите думи. Може да използвате и LSI keywords и синоними.

Семантична честотност на текста

С цел по-лесно разбиране на текста от потребителите и Google, включете всички синоними и тематично свързани думи в статията.

URL адреси

От потребителска гледна точка е добре да поставите ключовата дума във вашия URL адрес, но не прекалявайте с неговата дължина. Стремете се вашия адрес да бъде максимално къс и описателен за вашата статия. За целта изключете така наречените „stop думи“.

Източник: Humerson