За вниманието към клиентите и пазарния успех

Отмина първото събитие в България, посветено на Customer Analytics – една нова област у нас, съчетаваща аспекти на математическо моделиране, управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и Buisiness Intelligence. Като пряко въвлечена в организацията му, щастлива съм, че мога да споделя своите впечатления от Customer Analytics Forum 2015 с читателите на Global Markets.

Да кажа първо и малко нескромно (но както знаем, скромността грози човека), че събитието беше организирано от компанията, в която имам щастието да работя – Team VISION Bulgaria и младата хъсава компания със странното име 11235 LTD.

Идеята дойде от Апостол Мушмов – визионер в областта, един от пионерите, които се занимават с моделиране на клиентското поведение в България. И аз изключително много се радвам, че успяхме благодарение на общите усилия на двете ни компании само за един месец да превърнем идеите си в реалност.

Тъй като съм завършила висша математика, един от въпросите, които винаги ме е вълнувал, е как може невероятно сложният и абстрактен математически апарат да намира приложение в живота. Аз лично за себе си намерих отговор някъде в четвъртата година на следването, когато навлязох в дебрите на статистиката, моделирането и диференциалните уравнения.

Въпреки това, досега математиката и статистиката у нас си останаха сложни материи, някак си отделени от реалния живот и затворени в строгата, трудно превземаема академична крепост. Математиците и статистиците си смятаха техните сложнотии, оставайки далеч от реалността. Което и обяснява защо толкова много математици завършиха у нас и се реализираха в Западна Европа и в САЩ. Много простичко – там има възможности математическият апарат да се използва в живота, не само за целите на националната статистика и полилически интерпретации, а също така в здравеопазването, в транспорта, във финансовия сектор, а и в по-скромния среден бизнес.

Е, доживяхме това да се случи и в България. С моите колеги показахме как с методите на математическото моделиране може да се предвидо клиентското поведение и на базата на това как клиентите са пазарували досега, да прогнозираме дали те ще останат с нас в бъдеще, колко още можем да им продадем, как да ги задържим.

Със съвременните средства за бизнес анализ като Tableau Software можем много лесно да визуализираме данните за клиентите и продажбите, и да разпознаем тенденции в клиентското поведение, без да е необходимо да молим ИТ отдела да ни обърне внимание или да чакаме с дни.

Интегрирани със съвременните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите от типа MS Dynamics CRM, моделите и аналитичните средства стават невероятно мощен инструмент, незаменим за всеки професионалист, който се занимава с маркетинг или продажби.

Новите технологии вече не са част от бъдещето, те са тук и можем да ги ползваме ежедневно в работата си. Да познаваме и изследваме клиентското поведение е част от корпоративната интелигентност. Без това няма как да сме успешни на пазара.