Понятие за предприемателска печалбарента

Предприемателска печалба или предприемателска рента се нарича дохода, който се извлича от воденето на предприятието.
Предприемателите получават отначало всичкия продукт на производството и носят всичките издръжки на производството. Като извадим от продукта на производството частта на труда, ще получим валовия доход на предприемателите. От валовия доход предприемателите плащат: налозите, с които е обложено производството, възнаграждението за ползването на чуждата земя и капитал; останалото съставлява техния чист доход. Като извадим от този чист капитал капиталната рента на предприемателите, величината на която се определя от размера на вложения в предприятието собствен капитал на предприемателите и от съществуващата в страната средна величина на пазарния процент на заемния капитал, получаваме предприемателската печалба.