Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС

За икономиката на кръговрата

В продължение на 3 века интензивно индустриално развитие човечеството е създало много блага. Стандартът на живот и на най-обикновените хора е толкова променен, че ако някой жител на 17 век използва машината на времето, вероятно над 90% от използваните вещи в ежедневието няма да му бъдат познати. Продължителността на живота се е увеличила двойно. Всичко в живота ни е различно.

През това време, обаче, интензивното развитие на индустрията, доведе и до безспорни отрицателни последици за околната среда и за климата.

В началото с интерес и леко подозрително чувахме коментарите и предупрежденията на учените за глобалното затопляне, за стопяването на арктическите ледове и за последиците от унищожаването на вековните горски насаждения по света. Струваше ни се, че те леко драматизират и че последиците, които вещаят, са в далечното бъдеще.

Оказа се, че промяна в температурата само с 1-2 градуса за век драматично може да се отрази върху живота на всеки от нас. Че не от утре, а от днес се налага да мислим какви са последиците от нашите действия, и в живота, и в бизнеса, за околната среда.

Така се появи термина circle economy. Това е икономика, основана на кръговрата.

В какво по-конкретно означава circle economy?
Максимално оползотворяване на ресурсите както в производството, така и в домакинството
Пестене на вода, храна, енергия във всички сфери на икономиката
Използване на рециклируеми материали в опаковането, за да не се замърсява природата
Оползотворяване на отпадъците от производството
Зелени иновации за интелигентни градове, умно земеделие, интелигентен транспорт
България също не изостава от тенденциите за умна икономика и щадящо природата поведение. Макар и по-бавно от най-развитите страни, у нас все повече навлизат съвременни технологии в производството, в градоустройството, транспорта и ежедневието ни.

Защото отговорността за бъдещето на природата и за средата, в която живеем, е в ръцете на всеки от нас.

С българската програма „Иновации и конкурентноспособност“ предприятията могат да финансират внедряването на съвременни технологии за ефективно използване на ресурсите и оползотворяване на отпадъците от производството. Предприятията могат да кандидатстват със самостоятелни проекти или в консорциум. Срокът за подаване на проектите е 23 април 2018г.