Kакво трябва да знаем за директивата за потребителските кредити?

Приета от Европейския парламент и транспонирана в българското законодателство през месец май 2010г, Директивата за реформа на потребителските кредити хармонизира и осигурява по-голяма прозрачност на процедурите свързани с отпускането на потребителски кредити в Европа. Така,  потребителите могат да правят сравнение на кредитните оферти преди обмислено да направят своя избор.

Сред основните мерки, заложени в директивата се включват задължения като:
По-голяма информираност
Всяка реклама, в която се предлагат оферти за потребителски кредити трябва да съдържа стандартна информация като:

  • годишния лихвен процент /ГПР/,
  • разноските, включени в общата стойност на кредита,
  • цената на застраховката, в случай, че е необходимо сключването на такава.

Попълване и подаване на документи в стандартна форма
Преди да пристъпи към сключването на договор за потребителски кредит кредитополучателят  следва да получи от страна на кредитора обобщен документ, съдържащ гореспоменатите данни.

Проверка на платежоспособността
Преди подписване на договора за кредит, кредитните институции са задължени да направят справка относно платежоспособността на бенефициента. На първо място, въз основа на информацията предоставена от самия кредитополучател, но ако сметнат за необходимо и чрез справка в националния или европейския регистър на длъжниците.