Защо застраховката е допълнителна услуга към кредита или към друг банков продукт?

Винаги, когато поискате кредит от банка или друга кредитна институция, те ви предлагат застраховка към кредита. Основната цел на застраховката е да предпази Вас и Вашето семейство от дългове, настъпили в резултат на различни неприятни събития. В случай на такова, Застрахователят ще изплати директно на кредитора, дължимите суми от Вас.

Застраховките към кредитите биват различни видове. В България, най-разпространените покрития включват Загуба на Живот, Пълна и Временна Неработоспособност, в резултат на злополука или заболяване и Безработица. По-голямата част от банките предлагат тези покрития, групирани в различни пакети, към различните видове кредити и Вие като клиент, може да изберете нивото на защита, подходящо за вашите нужди.

Възможно е да оцените само някои от покритията. В такъв случай, може да изберете да бъдете застрахован, само срещу тях и да не се възползвате от останалите.

 •  Защита Живот е базовото покритие. Защитава Ви в случай на смърт или трайна неработоспособност. В този случай, Застрахователя изплаща дължимия остатък на потребителския, жилищния или ипотечния Ви кредит.
 •  Продължителен болничен (Временна Неработоспособност) Застрахователятизплаща месечните вноски по време на периода на неработоспособност.
 • Безработица, в резултат на съкращениеЗастрахователят изплаща месечните вноски по време на периода на Безработица.

Много е важно, когато сравнявате застрахователните предложения, да изберете това с най-къс изчаквателен период и период на изключване, приложими към рисковете Безработица и Временна Неработоспособност.   

 • Изчаквателен период: е периода от началото на кредита и на застраховката, по време на който, ако настъпи риск, няма да е покрит и няма да се плати обезщетение. Обикновено е около 60 дни за продължителен болничен и 90 дни за Безработица.
 •  Период на изключване е периода, след настъпване на застрахователен риск, през който Вие трябва да продължите изплащането на месечните вноски. Може да бъде 3 дни за временна Неработоспособност, в резултат на злополука и 30 дни, в резултат на заболяване. При Безработица, първите 2 месеца след настъпване на събитието, месечните вноски се заплащат от застрахования.

Винаги проверявайте, как се заплаща премията. Когато тя е част от месечната вноска по кредита, тя Ви осигурява покритие по време на целия период на кредита. Когато се изчислява като % от остатъка по кредита, тя намалява с всеки следващ месец.

Затсраховки предлагани с други ежедневни банкови продукти :

Има голямо разнообразие от застраховки , предлагани с други банкови продукти.
Как да изберете, от каква застраховка се нуждаете?
Използвайте за отправна точка, банков продукт, който използвате.

На пример ако имате банкова карта, може да избирате от:

 • Защита на личните Ви принадлежности от кражба или загуба:
  • Лични документи
  • Ключове
  • Мобилен телефон
  • Изтеглени пари в брой от Банкомат до 48 часа
  • Неправомерно теглене от банковата карта
 • Какво ще получите като обезщетение?
  • Възстановяване на разходите за изваждане на загубените или откраднати ключове, документи и мобилен телефон
  • Възстановяване на откраднатите пари в брой
  • Възстановяване на разходите, след неправомерното използване на картата

Този вид защита на банкова карта се предлага и за компании и техните бизнес карти.

Ако имате разплащателна или спестовна сметка, може да ги обвържете с рискова  застраховка „Живот”.

 • Защита на Вас и Вашето семейство в случай на злополука
  • Осигурява Ви еднократна сума за да посрещнете неочаквани спешни разходи.
  • Изплаща Ви сумата равна на оборота по разплащателната Ви сметка или еквивалента на вашите спестявания.
 • Какво е предимството за вас?
  • Иновативен начин да осигурите достъпна финансова защита на вашия любим.