Българското самолетостроене

Първите модели български самолети

Знаете ли какво е LZ? Предполагам, че повечето от вас ще разпознаят българския аерошоколад, а някои – и популярна група от миналото. Но… първопричината е марка български самолети. Наистина ли не вярвате, че България е била европейска сила в самолетостроенето?

Даа, България е имала традиции в производството на самолети и нещо повече – била е сред първите страни в света, които са произвеждали самолети. От 1915 година до 1954 година в България са работили три предприятия, които са се занимавали със самолетно производство:

  • Държавна аеропланна работилница в Божурище
  • Държавна самолетна фабрика в Ловеч
  • Български Капрони – италианска фирма за строеж на самолети в Казанлък.

Самолетната работилница в Божурише

Самолетната работилница в Божурище е с най-дълга история от тях, създадена е още преди Първата световна война. Създадена е на базата на германския опит. В Божурище са изградени летище, самолетна работилница, хангари, електростанция, жилища за работещите в аеробазата.

Българското самолетостроени по време на първата световна война

Войната, разбира се, забавя развитието на проекта. Затова производството на първия модел български самолет ДАР У-1 става едва през 1925 година. В проекта активно участие взема немският пилот Херман Винтер.

Фабриката в Божурище работи до 1940 година, след което производствената база се прехвърля в Ловеч. През това време са проектирани 12 основни модела ДАР, като всеки от тях претърпява различни модификации. Произвеждани са главно разузнавателни самолети и учебно-тренировъчни самолети. През 1931 година е създаден прототип на многомоторен самолет. Поради лобистки интереси развитието на фабриката в Божурище е било до известна степен забавяно и възпрепятствано целенасочено.

Самолетната фабрика в Ловеч – 1941

Може би затова през 1941 година в Ловеч се открива нова държавна самолетостроителна фабрика, с намерението тя да бъде модерно ново производство. През годините в нея се произвеждат отново самолети за военни цели от марките ДАР, АВИА и ЛАЗ. След Втората световна война фабриката в Ловеч остава единствения производител на самолети в страната, като производството се засекретява, а след преустановяването му фабриката преминава към производство на мотори и велосипеди.

Италианската самолетна фабрика “Български Капрони” просъществува от 1930 до 1942 година, но самото предприятие е потроено по-рано през 1927 година по чешки модел. В “Капрони” се произвеждат самолети за военни цели от марките “ДАР”, “ЛАЗ”, “КБ” и “Чучулига”. Любопитен факт е, че заводът съществува и до днес, но е специализиран в производството на хидравлични системи и компоненти за италианската автомобилна индустрия.

И така, около 30 годишната история на българското самолетостроене е едновременно повод за гордост и размисъл…

За 30 години България се е утвърдила като водещ европейски производител на самолети, като е специализирана предимно в производството на военни и учебни самолети.

Имали сме собствени талантливи проектанти, технолози и производствени мощности.

През това време в България са произведени над 1000 самолета от гореизброените марки.

Дейността по производство на самолети в България е прекратена през 1954 година, оттогава българският самолетен парк се е попълвал с руска /съветска/ техника…

Какъв е изводът за българското самолетостроене ?

И понеже с Жюстин от известно време работим активно по темата за предприемачеството в България – за мен изводът е един: имаме история, имаме предприемачески традиции в България и не бива да ги забравяме! Нека да ги възстановяваме, да се опираме на тях и да бъдат мотивация за младите предприемачи!