Какво е ISO 9001 и защо е важно?

ISO 9001 е световен стандарт за система за управление на качеството (СУК). Той е дело на най-големия разработчик на стандарти Международната организация по стандартизация (ISO), намираща се в Швейцария. Благодарение на тяхната работата са намерени решения и създадени практики за почти всички видове технологии и бизнес. С помощта на стандартите се увеличава производителността, без да се накърняват интересите на потребителите и планетата.

Една от успешните разработки на  Международната организация по стандартизация – ISO 9001, предлага много предимства за всяка компания. Целта му е да помогне на организациите да отговори по-ефективно на нуждите на своите клиенти и други заинтересовани страни. Това се постига чрез изграждане на рамка за осигуряване на постоянно качество при предоставянето на стоки и / или услуги.

По тази причина от него се възползват над милион организации по целия свят. Ако инвестирате в получаване сертификат ISO 9001 ще поставите бизнеса си в една много подбрана, авторитетна група.

Защо вашата организация трябва да получи сертификат ISO 9001?

Стандартът за система за управление на качеството (СУК) е не само въпрос на престиж в общността. Той носи допълнителни предимства, които се изразяват в:

Повишаване на печалбата и възможност за работа с нови клиенти

Когато сте сертифицирани, можете да използвате това като  качество- бонус, с което да се рекламирате в нишата си.  Много големи компании днес държат да работят  с партньори, отговарящи да световния стандарт за СУК. 

Сертификатът ISO 9001 дава възможности и води до нови пазари. Ако не сте ориентирани към еднократни или краткосрочни печалби, възползвайте се от всички преимущества, които дава стандарта.

Създава предпоставка за по-високо качество на продуктите и от там – авторитет на бизнеса

Качеството е функция в резултат прилагането на стандарта на СУК. То се получава след подобряване нивото на всеки процес и всеки продукт  в дейността на компанията, която го използва. Естественият резултат е „допълнителната стойност”, която се добавя към името на марката.

Повишаване на ефективността

Като следвате стандартите, налагани от най-добрите практики в бранша създавате необходимото качество като успявате дори да намалите разходите.

Ефективно вземане на решения

Проблемите са тези, които забавят работата и качественият резултат от нея. Благодарение на стандарта, ще откривате възможните препятствия навреме, да минимализирате или преустановите възможностите за грешки.

Клиентите са доволни, клиентите се връщат

Високото качество на продуктите и услугите означава, че работата на компанията удовлетворява вашите клиенти. Естествена част от процеса е все по-малко оплаквания и проблеми за разрешаване. Доволните клиенти се превръщат в постоянни потребители и добра печалба.

Развивате корпоративна култура, повишавате компетентността  и ангажираността на служителите

Прилагането на система за управление на качеството е възможност за развитие и на служителите. Сертификатът е тип ясни инструкции за процедурите по дейността и отговорностите им. Освен това както ISO 9001  дава бърза обратна връзка за ефективността на персонала! Всичко това води до професионализъм и висока фирмена култура.

Добрата  вътрешната комуникация означава, че служителите работят по указан стандарт. Това ги прави част от развитието на компанията, което повишава самочувствието им на професионалисти. Естествените последици от това са  удовлетворение от работата в компанията и по-висока продуктивност.

Как да получите сертификат ISO 9001?

За да стане бизнесът ви сертифициран по ISO 9001, трябва да премине през следните три етапа:

1. Професионален анализ на съществуващата дейност

Експерт прави професионален анализ на дейността и документацията, свързана с всички области и процеси, които се извършват от и в компанията. Целта е да се установи кое точно не  отговаря на зададените изисквания на стандарта.

2. Промени

Налагат се нужните промени, които да променят процесите и документацията в бизнеса.

3. Сертифициране

Стандартът се поддържа ежегодно като за целта специалист посещава компанията, за да извърши одит на процесите и издаде нов сертификат.

Как да изберете сертифициращ екип?

Като се консултирате с фирми, получили ISO 9001. Ще получите надеждна информация за подходящи екипи, които извършват подобна услуга. Те разполагат с компетентност и акредитация, които ще ви гарантират, че ще получите необходимата консултация и помощ, за да покриете световния стандарт за система за управление на качеството.