Общество

Обща информация за търговията с вредни емисии

Търговията с емисии е административен подход, въведен в самото начало с Протокола от Киото, който се използва за контролиране на замърсяването чрез осигуряване на икономически инициативи за постигане на по-ниски нива на емисиите на замърсителите на атмосферата. Търговията с емисии в някои случаи се нарича политика за ограничаване на емисиите с помощта на квоти. Централен …

Обща информация за търговията с вредни емисии Read More »

Понятие за икономическа рента

Земята и нейните естествени свойства се разглеждат в политическата икономия в три отношения: 1) земята владее сили за произвеждането полезни за човека растения; 2) тя съдържа в своите недра ценни материали, както: металите, каменните въглища, газ и пр., които служат за непосредствено потребление или доставят на промишлеността сурови материали и спомагателни средства на производството; 3) …

Понятие за икономическа рента Read More »

Движение на процентовата величина

С прогреса на културата величината на процента, както на валовия, така и на чистия, проявявала досега тенденция към понижение. Най-важните причини на това явление се заключавали в нарастването на обезпечеността за възвръщането на дадените в ползуване капитали и в увеличението натрупването на капитала. Понятие за процента от капитала Както от частната собственост върху земята изтича …

Движение на процентовата величина Read More »

А какъв е Вашият шеф?

Идеални хора няма. Идеални шефове също. Каква е асоциацията Ви, когато чуете думата „шеф”? А думата „ръководител”? А думата „лидер”? Свикнали сме да възприемаме факта, че шефовете са онези, които нищо не разбират и по стечение на обстоятелствата са били повишени или просто „връзките” са изиграли своята роля. В бизнес средите се срещат обаче и …

А какъв е Вашият шеф? Read More »