Параметри, които задължително трябва да се вземат предвид при избора на климатик за офиса

Хората, прекарват по-голямата част от деня в офиси. Доброто представяне в офиса и отличното изпълнение на задачите изисква комфорти условия на труд, а климатикът играе важна роля в това отношение.

При избора на климатик за офиса съществуват няколко важни параметъра и сега ще се спрем на техните характеристики:

Захранване на климатика

Качеството на климатизацията на офиса, както и цената на електроенергията, пряко зависи от избора на правилния климатик. Смята се, че при височина на тавана не повече от 3 метра е необходима 1 кВт мощност на климатика, за всеки 10 м 2 площ.

Корекционните фактори също следва да се вземат предвид. Например всеки офис работник отделя около 0,1 kW топлинна енергия. Съответно, колкото повече служители са постоянно пребиваващи в стаята, толкова по-топло ще бъде в нея.

Влияние на и офис техниката при температурния баланс

Известно е, че топлинното разсейване на един стационарен компютър е от 0,3 до 0,5 kW., докато лаптопите оказват незначително влияние.

Местоположението и размерът на прозорците също оказват влияние при избора

Местоположението и размерът на прозорците също трябва да бъдат взети под внимание. Ако те са големи и през тях през целия ден нахлува слънчева светлина, тогава проектният капацитет на климатиците следва да е с 20% по-висок. Остъкляването на офисите обаче често е отразяващо или засенчващо. В този случай входящата топлина в помещението ще бъде по-ниска, така че прогнозираният капацитет на климатика би получил леко изменение.

Отчетете и нивото на шума

Ниво на шума трябва също да се обмисли добре, за да не да пречи работата на климатика на офис работниците. За комфортно се счита такова ниво на шум, което не надвишава 45 dB.

От всичко казано дотук, следва да заключим, че климатикът за офиса трябва да бъде избран като се вземат предвид всички специфични условия, но при всички случаи той следва да има висока мощност и моделът да е възможно по-надежден.