На какви изисквания трябва да отговаря качественото работно облекло

На какви изисквания трябва да отговаря качественото работно облекло

При избора на работно облекло трябва да се има предвид предимно неговата основната функция – тоест то следва да предпазва работника от различните неблагоприятни условия в производствената среда. Същевременно е добре да се отчете фактът, че защитните свойства на продукта се определят от вида на използваната тъкан и /не на последно място/ дизайнерските характеристики на конкретния модел. Затова и изборът на платове и дизайн на работно облекло също трябва да е съобразно специфичните изисквания за безопасност за съответния процес или вид работа.

Ето на кои общи параметри задължително трябва да отговаря всяко работно облекло:

Да е с добра защитна функция – да предпазва работника от вредните производствени рискове, например механични въздействия, вода, електричество, вредни химикали.

Удобство – работното облекло следва да бъде много удобно, да осигурява свобода на движенията, а също и да повишава ефективността на труда, а не обратното.

Практичност – работното облекло задължително трябва да бъде лесно за почистване, да издържа на съответните дезинфектанти, ако ще се ползват такива, както и да не е тежко, за да не пречи на работника да изпълнява добре своите задължения.

Естетичен външен вид – освен всичко останало, работното облекло трябва и да изглежда добре. Защото именно то представя компанията в очите на клиенти и партньори. Добре би било, ако дизайнът използва конкретните корпоративни цветове, емблеми, слогани и други отличителни белези на съответния бранд.

Специализирани показатели 

Специализираните показатели за качеството на работното облекло включват възможност за отделяне на определени части от облеклото при необходимост, добра способност за запазване на топлината /особено за работниците, които работят през зимния сезон на открито/, добра въздушна проводимост (използване на така наречените „дишащи“ материи), устойчивост на висока киселинност и други.

Следователно правилният избор на тъкани и подходящият, съобразен с дейността на фирмата дизайн, играят ключова роля при проектирането и производството на работно облекло. Ето защо, преди да пристъпите към поръчка, е необходимо добре да обмислите всички детайли, съобразно конкретната работна среда, в която ще се използва облеклото.