Счетоводство

Ръководство: Лесна регистрация на НПО

Имате ли организация с нестопанска цел и искате ли да я регистрирате? Ако да, тогава екипът от опитни юристи е на ваше разположение. Всъщност те предоставят всякаква помощ, от която може да имате нужда при регистрацията на вашата организация с нестопанска цел. Ние предлагаме правни услуги на достъпни цени в България. Какво е неправителствена организация? …

Ръководство: Лесна регистрация на НПО Read More »

Национална агенция по приходите

Как се прави счетоводство на онлайн магазин

Пазаруването онлайн с умерено бързи темпове започва да се превръща в много по-желана опция от физическото пазаруване. Предвид спецификите на модернистичния свят, това е все по-разбираемо. На първо място няма как да не споменем дефицита на време. Животът в големия, а дори и малкия град е доста забързан – работни задължения, пътувания, плащане на сметки, …

Как се прави счетоводство на онлайн магазин Read More »

Регистрация на фирми по ДДС

Съгласно българското законодателство, процесът по регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за приложението му. Законът за данък върху добавената стойност регламентира данъчното третиране на доставките и вноса подлежащи на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС). В рамките на общия европейски пазар внос …

Регистрация на фирми по ДДС Read More »

Как да направя регистрация на ЕТ фирма

Едноличен търговец (ЕТ) – е правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност, предвидена в Търговския закон (ТЗ). Подходяща е за учредяване на малки фирми, чиято дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции. Регистрирането на ЕТ е процедура, с осъществяването на която дейността на търговеца се привежда в съответствие …

Как да направя регистрация на ЕТ фирма Read More »

Какво е НПО

Какво е НПО (Неправителствена организация)

Напоследък, в страната ни често се споменава абревиатурата НПО. Знаем ли обаче какво се крие зад нея. Освен да уточним, че това всъщност, е неправителствена организация, в този материал ще ви разкажем каква е структурата и евентуалните възможности за сферата й на дейност, как се извършва процедурата по регистрация на НПО, каква е нейната цел …

Какво е НПО (Неправителствена организация) Read More »

Подаване на справка-декларация по ЗДДC

Описание: До 14-то число на месеца, регистрираните по ЗДДС лица подават в НАП Справка-Декларация по ДДС за предходния месец, която е изготвена на база дневниците за покупки и продажби, които се подават в НАП заедно със Справка-Декларацията. Справка-Декларация по ДДС се подава и в случаите, когато лицето не е извършило никакви покупки или продажби. Основание: чл.125 …

Подаване на справка-декларация по ЗДДC Read More »

Национална агенция по приходите

Подаване на VIES декларация

Описание на VIES декларация Регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило за данъчния период ВОД, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги в държава от ЕС, заедно със Справка-Декларацията по ДДС подава и VIES-Декларация. VIES-Декларацията се изготвя на база на обобщени данни от дневниците за покупки и продажби и се подава само …

Подаване на VIES декларация Read More »

Срок за издаване на кредитно известие към фактура

Срок за издаване на кредитно известие към фактура

Издадено известие в следващия данъчен период Ако данъчен документ е издаден в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде издаден, се налага санкция в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв. Отделно се дължи законовата лихва за забава.Основание: чл.182, ал.2 Правило При изменение на данъчната основа на доставка или …

Срок за издаване на кредитно известие към фактура Read More »

Закон за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Закон за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Заглавие Санкция Срок Неиздадена фактури Неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. до 5 дни от датата на възникване на данъчно събитие за доставка или от получаването на аванс Издадена фактура в следващия данъчен период 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв. до 5 дни от датата на възникване на данъчно събитие …

Закон за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) Read More »

Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС

Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС

Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС За неподадено в установения срок заявление за дерегистрация по ЗДДС, след като са налице основанията за това, се налага санкция в размер от 500 до 5 000 лв.Основание: чл.178 Правило за дерегистрация по ЗДДС Основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС е смъртта на физическо лице, прекратяването на търговец по Търговския …

Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС Read More »