Закон за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Закон за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС)

ЗаглавиеСанкцияСрок
Неиздадена фактуриНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.до 5 дни от датата на възникване на данъчно събитие за доставка или от получаването на аванс
Издадена фактура в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.до 5 дни от датата на възникване на данъчно събитие за доставка или от получаването на аванс
Неиздадена фактура за ВОДНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по ВОД
Издадена фактура за ВОД в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по ВОД
Неиздадено известиеНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.до 5 дни от възникване на обстоятелство за издаване
Издадено известие в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.до 5 дни от възникване на обстоятелство за издаване
Неиздаден протоколНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.до 15 дни от датата, на която ДДС е станал изискуем
Издаден протокол в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.до 15 дни от датата, на която ДДС е станал изискуем
Неиздаден протокол за изменениеНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.до 15 дни от датата, на която е възникнало обстоятелството за промяна
Издаден протокол за изменение в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.до 15 дни от датата, на която е възникнало обстоятелството за промяна
Неиздадена касова бележка• от 500 до 2 000 лв.• от 1 000 до 4 000 лв., при повторно нарушение.В момента на продажба в брой
Неподаване на данни за доставено или получено течно горивоот 3 000 до 10 000 лв.В деня на доставката или получаването на течно гориво
Неотразен данъчен документ в дневника за продажбитеНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.до 14-то число на месеца, следващ отчетния период
Отразен данъчен документ в дневника за продажбите в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.до 14-то число на месеца, следващ отчетния период
Неотразен данъчен документ в дневника за покупките до 12-тия данъчен периодНеобратима загуба на данъчния кредит за платеното ДДС по доставки с право на данъчен кредитдо 12-тия данъчен период, следващ периода, в който са издадени
Неотразяване на получено кредитно известие в дневника за покупкитеНеначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.В същия данъчен период, през който са издадени.
Отразено кредитно известие в дневника за покупките в следващия данъчен период25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.В същия данъчен период, през който са издадени.
Не отчетена доставка на стока• неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв.• двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв., при повторно нарушениеN/A
Не отчетена доставка на услуга
• неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв.• двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв., при повторно нарушениеN/A
Неправилно определено място на изпълнение при доставка на стока• неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв.• двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв., при повторно нарушениеN/A
Неправилно определено място на изпълнение при доставка на услуга• неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв.• двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв., при повторно нарушениеN/A
Неправилно определена дата на данъчно събитиеНеначисления данък, но не по-малко от 500 лв., при първо нарушение и двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи самият данък и законовата лихва за забава.N/A
Неправилно определена данъчна основаНедоначисления ДДС ведно със законова лихва за забава.N/A
Поправка в документПри проверка от НАП няма да бъде призната доставката и данъчния кредит по нея.N/A
Запечатване на търговски обектДо 30 календарни дни.В момента на продажба в брой