Кафе с касова бележка

Каква е глобата за неиздаване на касова бележка (Касов бон)

Санкция за неиздадена касова бележка

  • За неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой се налага санкция в размер от 500 до 2 000 лв., при първо нарушение и от 1 000 до 4 000 лв., при повторно нарушение.
  • Санкцията за физическо лице, което не е издало самата фискална касова бележка е от 100 до 500 лв.• За неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой, независимо от горните санкции, НАП има право да затвори търговския обект за срок до 30 дни.
  • Клиент, който не съхрани касовата си бележка до напускане на търговския обект се глобява 5 лв.Основание: чл.185, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл.186, ал.1

Правило за издаване на касов бон

  • При продажба, платена в брой, доставчикът/продавачът е длъжен веднага да регистрира продажбата чрез издаване на фискална касова бележка от касов апарат, свързан с НАП, независимо дали за продажбата е издадена фактура.
  • С фискалната касова бележка се регистрират всички продажби, по които се плаща в брой, с чек, с банкова дебитна или кредитна карта или с други заместващи парите платежни средства.Основание: чл.118, ал.1