справка за наличните активи при регистрация по ддс

Искане за приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрация

Описание:

  • При регистрация по ЗДДС, регистриращото се лице има право на приспадане на данъчния кредит за закупени или внесени активи преди датата на регистрацията, които са налични към датата на регистрация.
  • За да упражни това право, регистриращото се по ЗДДС лице в срок до 45 дни след датата на регистрация трябва да подаде в НАП регистрационен опис за наличните активи към датата на регистрация по ЗДДС. Пропускането на този срок води до необратима загуба на правото за ползване на данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрация.

Основание: чл.74, ал.2

Санкция:

  • Пропускането на срока за деклариране на закупени и налични активи към датата на регистрация по ЗДДС води до необратима загуба на правото за приспадане на платеното ДДС по тези доставки.


Основание: чл.74, ал.2