Счетоводство

справка за наличните активи при регистрация по ддс

Искане за приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрация

Описание: При регистрация по ЗДДС, регистриращото се лице има право на приспадане на данъчния кредит за закупени или внесени активи преди датата на регистрацията, които са налични към датата на регистрация. За да упражни това право, регистриращото се по ЗДДС лице в срок до 45 дни след датата на регистрация трябва да подаде в НАП …

Искане за приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрация Read More »

ДДС при ВОП

Начисляване на ДДС при ВОП

Описание на ДДС при ВОП Данъчната основа при ВОП се определя по общите правила за определяне на данъчната основа. ДДС при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, но ако е издаден фактура преди този срок, ДДС става изискуем на датата на издаване на фактурата, освен …

Начисляване на ДДС при ВОП Read More »

Кафе с касова бележка

Каква е глобата за неиздаване на касова бележка (Касов бон)

Санкция за неиздадена касова бележка За неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой се налага санкция в размер от 500 до 2 000 лв., при първо нарушение и от 1 000 до 4 000 лв., при повторно нарушение. Санкцията за физическо лице, което не е издало самата фискална касова бележка е от 100 …

Каква е глобата за неиздаване на касова бележка (Касов бон) Read More »

Понятие за икономическа рента

Земята и нейните естествени свойства се разглеждат в политическата икономия в три отношения: 1) земята владее сили за произвеждането полезни за човека растения; 2) тя съдържа в своите недра ценни материали, както: металите, каменните въглища, газ и пр., които служат за непосредствено потребление или доставят на промишлеността сурови материали и спомагателни средства на производството; 3) …

Понятие за икономическа рента Read More »

Движение на процентовата величина

С прогреса на културата величината на процента, както на валовия, така и на чистия, проявявала досега тенденция към понижение. Най-важните причини на това явление се заключавали в нарастването на обезпечеността за възвръщането на дадените в ползуване капитали и в увеличението натрупването на капитала. Понятие за процента от капитала Както от частната собственост върху земята изтича …

Движение на процентовата величина Read More »