Ръководство: Лесна регистрация на НПО

Имате ли организация с нестопанска цел и искате ли да я регистрирате? Ако да, тогава екипът от опитни юристи е на ваше разположение. Всъщност те предоставят всякаква помощ, от която може да имате нужда при регистрацията на вашата организация с нестопанска цел. Ние предлагаме правни услуги на достъпни цени в България.

Какво е неправителствена организация?

НПО или неправителствените организации са групи от хора, които работят за решаването на определена кауза. Тези групи обикновено са независими от правителството, което означава, че те могат да служат като защитници на обществения интерес – а често и за медиите. Макар че НПО-то може да не е свързано с правителството, то все пак може да заема ключово място на масата за преговори по време на реализацията на различни законодателни проекти.

Десетки хиляди неправителствени организации са активни по целия свят. Съществуват екологични НПО, групи за защита на човешките права, религиозни организации и много други. Някои от тези НПО-та съществуват от десетилетия; други са създадени наскоро, за да запълнят празнини в определени области.

НПО-то обикновено попадат в една от четирите категории:

 • граждански организации – с основен фокус върху местни проблеми
 • доставчици на услуги – спомагат за реализацията на конкретни проекти в полза на обществото
 • застъпнически организации – защитават определена кауза
 • източници на данни – предоставят безпристрастни данни в полза на общството

Предимства на при регистрация на НПО

Едни от най-честите причини за регистрация на НПО са:

 • Можете по-лесно да набирате средства
 • В някои държави само НПО могат да получават дарения, подлежащи на приспадане от данъците
 • Можете да получите дипломатически паспорти в зависимост от мястото, където работите
 • Можете да се ползвате от защитата на международното право, за разлика от това да бъдете разглеждани като частна компания без правен статут
 • Плащането на данъци е друга причина, поради която много хора избират да регистрират своята НПО като юридическо лице. Като НПО ще можете да поискате освобождаване от данъци за някои видове доходи и да избегнете плащането на данък върху добавената стойност*.

Необходими документи за регистрация на НПО

 1. Копие от удостоверението за регистрация. Най-лесният начин да го получите е чрез уебсайта на Министерството на правосъдието. След като изберете регион, въведете формуляра в раздел „Въведете регистрационен номер“ и разпечатайте документа. Важно е този документ да не е с изтекъл срок на валидност!
 2. Този документ трябва да бъде придружен от списък на учредителите и членовете на вашата организация, придружен от техните паспорти или лични карти. В списъка трябва да се посочи какъв паспорт им е бил издаден. Освен това всяко лице трябва да подпише този списък поотделно.
 3. Ако във вашата организация се извършва някакъв вид дейност, трябва да представите доказателства, че сте получили всички необходими разрешения и лицензи за тази дейност. Например, ако ще организирате музикални концерти с платен вход, тогава трябва да представите лиценз за организиране на такива събития (получен от местния

НПО-тата могат да бъдат разделени на две: Сдружения и Фондации

Какво представляват сдруженията

Какво е асоциация? Сдружението е некорпоративен орган от лица, обединени от общи интереси, цели или задачи, които са признати и законодателно или взаимно договорени от участващите страни

Кои са основните органи на сдружението

 • Общото събрание – всички членове на сдружението
 • Управителен съвет – съвета с упрвленски функции воден от прецедателя

Какво представлява фондацията

Фондацията е вид организация с нестопанска цел, специализирана в конкретна кауза или област на интерес.

Терминът „фондация“ може да се използва и за описание на акта на учредяване на такава организация, който се нарича „основаване“. Фондацията може да има компонент на капиталово финансиране, но тя получава приходите си от други източници, включително инвестиции и безвъзмездни средства.

Какви дейности извършва фондацията

Всички дейности на фондацията са с нестопански характер като включват:

 • подпомагане на рискови групи от обществото
 • грижи и мероприятия за природата
 • предоставяне на стипендии
 • образователни мероприятия и др.

Регистрация на нпо в частна полза

Частна полза е, когато организация с нестопанска цел предоставя пари или други активи на своите учредители, директори или служители или на друга организация с нестопанска цел (различна от квалифицирана организация с нестопанска цел). При тези обстоятелства нестопанската организация трябва да регистрира и докладва сделката.

Таксите за регистрация са за сметка на НКО. Ако НКО получи имущество от лице, различно от частна фондация, тя не може да плати повече от справедливата пазарна стойност за това имущество. Ако плати над справедливата пазарна стойност, тя трябва да плати данък върху доходите върху надплатената сума. Също така, ако НКО плати повече от справедливата пазарна стойност за имущество през една година и след това разпредели това имущество през по-късна година, тя трябва да отчете като облагаем доход всяка сума, която надвишава справедливата пазарна стойност.

За да се предпази от санкции за превишаване на справедливата стойност, НСО трябва да получи писмени оценки, когато закупува имущество. В оценката трябва да се посочи квалификацията на оценителя, да се опише начинът на изготвяне на оценката и да се посочи дали оценената сума е сравнена с два или повече независими източника на стойност (например скорошни сравними продажби). Неправителствената организация трябва да съхранява копия от всичко, свързано с тази сделка – оценки, договори за покупка и т.н.

Регистрация на нпо в обществена полза

Ако целта на вашата организация с нестопанска цел попада в някоя от следните категории, тогава можете да я регистрирате в обществена полза:

Ако целта на вашата организация с нестопанска цел попада в някоя от следните категории, тогава можете да я регистрирате като организация в обществена полза. Това включва организации, които предлагат облекчаване на бедността, развитие на образованието, развитие на религията или морала, развитие на здравеопазването, развитие на гражданството или на общността, или развитие на културата. Обществена касичка – Можете да регистрирате своята нестопанска организация в тази категория, ако целта й включва доброволни действия за обществено благо, без да се опитва да реализира печалба.